Martin Lunssens

De aanleiding van het project

Martin Lunssens is een Belgische componist. Zijn erfgenamen wilden heel graag dat enig werk van hun grootvader vastgelegd zou worden op CD, niet zozeer om daarna uit te geven, maar alleen ter documentatie. Zij hadden een viertal liederen in kopie. Zij kwamen in contact met pianist Alfred Snel. Het werd hem al snel duidelijk dat het om prachtige composities ging. Hij heeft toen de Belgische sopraan Lieve Geuens gevraagd deze liederen te zingen.

Nadat de vier liederen waren opgenomen heeft hij de familie gevraagd of zij niet nog meer werk in kopie hadden. Dat was niet het geval en zij wisten ook niet, voor zover het er nog was, waar dat opgeslagen was. Na enig onderzoek bleek al het werk van Martin Lunssens bewaard en beheerd te worden in de bibliotheek van het conservatorium van Gent. Dit was het conservatorium waar hij zelf enige jaren directeur van is geweest.

Martin Lunssens (1871-1944) heeft een uitgebreid oeuvre nagelaten: o.a. symfonieën, viool en cello-concerten, cantates, kamermuziek en liederen. Nadat hij de Prix de Rome had gewonnen met zijn cantate Callirhoé rees zijn ster en groeide hij uit tot een ambitieus componist. Ook als docent harmonie aan het conservatorium in Brussel en daarna als directeur van de conservatorium in Gent heeft hij eer behaald en zijn kwaliteiten bewezen.

Zijn composities verraden steeds zijn grote affiniteit met de harmonie van de muziek. Zijn werk is tonaal, terwijl in zijn tijd al ruim geëxperimenteerd werd met bitonaliteit en atonaliteit. Vooral in zijn liederen is duidelijk te merken dat de harmonische voortgang in de pianobegeleiding voor hem een belangrijk uitdrukkingsmiddel is om de sfeer van de gezongen tekst te illustreren. In het algemeen kenmerken zijn werken zich door een sterk pathos.

Martin Lunssens

Het project

Voor het project Martin Lunssens: Melodies waren veertien liederen geselecteerd, allen met een Franse tekst van o.a. Victor Hugo, André van Hasselt, Théodore de Banville en Sully Prudhomme. De liederen werden gezongen door de Belgische sopraan Lieve Geuens, de Nederlandse pianist Alfred Snel begeleidde haar. De teksten zijn vertaald door de heer en mevrouw Geuens en Wim Vroon. De liederen worden afgewisseld met twee werken voor piano solo, beide met de naam Pièce.

Om een goed inzicht te krijgen in het werk van Martin Lunssens en uiteindelijk een selectie te kunnen maken, was grondig onderzoek nodig. Daarvoor is de bibliotheek van Gent in België meerdere malen bezocht. Daar wordt al het werk van de componist bewaard. De wetenschappelijk bibliothecaresse mevrouw Dr. Roos Van Driessche was bij het onderzoek zeer behulpzaam geweest.

Martin Lunssens

Programma

2me Recueil Quatre mélodies pour chant et piano
– Si mes vers des ailes
   (poésie: Victor Hugo)
1er Recueil Quatre mélodies pour chant et piano
   (poésies: Andre van Hasselt)
– Brume du soir
– Pour un seul mot
– Ce que nous sommes
– Le nom effacé
Pièce pour piano (1904)
2me Recueil Quatre mélodies pour chant et piano
– La nuit (poésie: Théodore de Banville
– Prière (poésie: Sully Prud’homme)
– Offrande (poésie: Victor Hugo)
PAUZE
– Solitude (poésie: Victor Debay)
– Fleur Fanée (poésie: Léon Dierx)
Piece pour piano (1898)
– A une étoile (poésie: Alfred de Musset)
– Souvenir (poésie: A. de Lamartine)
– Mai (poésie: François Coppée)
– Chanson “Bonjour Suzon”
   (poésie: Alfred de Musset)

De originele bladmuziek van al de uit te voeren composities ligt opgeslagen in Bibliotheek Conservatorium Gent (BGc) te België.